Сумська ЦРКЛ отримала найбільшу в регіоні кількість пакетів медичних послуг, що оплачуються державою

 

Сумська ЦРКЛ отримала найбільшу в регіоні кількість пакетів медичних послуг, що оплачуються державою

 

З квітня 2020 р. на виконання Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” працює в повному обсязі Програма медичних гарантій. Національна служба здоров’я України закуповує медичні послуги у закладах охорони здоров’я усіх рівнів надання медичної допомоги, організаційно-правової форми та форми власності і оплачує їх за договором. Процедура закупівель медичних послуг передбачає дотримання надавачами умов надання послуг та специфікацій на конкретні послуги/групи послуг.

 

КНП Сумська ЦРКЛ Сумської районної ради Сумської області отримала найбільшу в Сумській області кількість пакетів медичних послуг за Програмою медичних гарантій – 15 пакетів:

 

ПАКЕТ №1

Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу

 

Пакет амбулаторної допомоги – широкий перелік послуг, який включає більшість послуг вторинної та третинної медичної допомоги на амбулаторному рівні.

 

До пакету входить:

— Надання пацієнтам поліклінічних послуг усіх медичних спеціалістів,

— Лабораторна та інструментальна діагностика,

— Амбулаторна медична реабілітація пацієнтів у відновному періоді ,

— Надання ургентної стоматологічної допомоги дорослим та дітям,

— Планова стоматологічна допомога дітям до 16 років,

— Проведення хірургічних втручань в амбулаторних умовах,

— Послуги, які пов’язані з проведенням пріоритетних медичних послуг, що надаються в амбулаторних умовах – гістероскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії, , бронхоскопії,

— Робота приймального відділення або відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, якщо медична допомога не закінчилася госпіталізацією.

 

Підстави для надання послуг:

— Направлення сімейного або лікуючого лікаря,

— Самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога, лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку, лікаря-педіатра, лікаря-психіатра, лікаря-психіатра дитячого, лікаря-психіатра підліткового, лікаря-нарколога, лікаря-стоматолога, лікаря-стоматолога дитячого

— Самозвернення до лікаря, у якого пацієнт із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом

— Самозвернення при невідкладному стані

 

Якщо пацієнт не має направлення і на нього не поширюються випадки щодо самозвернення (тобто не має договору з сімейним лікарем), послуга такому пацієнту може надаватися як платна послуга.

 

ПАКЕТ №2

пакети послуг для стаціонарної медичної допомоги

Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

 

До пакету входить:

— Госпіталізації за досить широким переліком напрямів: профілактика, діагностика, лікування, медична реабілітація в гострому періоді

— Огляд пацієнта, інструментальні та лабораторні дослідження, знеболення і медикаментозна терапія

 

Підстави для надання послуг:

— наявність направлення від лікаря,

— перебування пацієнта в ургентному стані

 

Існуюче обладнання для надання послуг:

Терапевтичне, неврологічне, кардіологічне відділення та діагностичне обладнання відділення променевої діагностики.

 

ПАКЕТ №3

пакети послуг для стаціонарної медичної допомоги

Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах

 

До пакету входить:

— Хірургічні операції за широким переліком спеціальностей: загальна хірургія, судинна, травматологія, гінекологія, отоларингологія, офтальмологія, урологія, проктологія, нейрохірургія.

— Огляд пацієнта,

— Лабораторні та інструментальні дослідження,

— Проведення операцій разом з анестезіологічним супроводом,

— Знеболення і медикаментозна терапія,

— Медикаментозне забезпечення, реабілітація в гострому періоді

 

Підстави для надання послуг:

— Наявність направлення від лікаря,

— Перебування пацієнтів в ургентному стані

 

Існуюче обладнання для надання послуг:

4 операційні, оснащені лапароскопічною стійкою з набором необхідного обладнання та лапароскопічних інструментів, стандартними наборами сучасних хірургічних інструментів, лазерний комплекс для хірургічних втручань «Ліка», терапевтичний лазерний апарат, апарат «Електрокоагулятор високочастотний зварювальний» (з’єднання живої тканини без застосування шовного матеріалу, скобок, зшиваючих апаратів, а також відновлення фізіологічних функцій тканини після зварювання і збереження життєдіяльності пошкодженого органу), аспіратори, наркозні апарати  «Фаза‐8» , «Фаза‐21»,  «Бриз», системи оксигенації, перев’язувальний к‐т, маніпуляційна, комфортабельні палати на 2‐4 чол. з функціональними ліжками, телевізорами, холодильниками, WiFi доступ до інтернету.

 

Якщо людина не перебуває у невідкладному стані і не має направлення від лікаря (сімейного або лікуючого лікаря), то така госпіталізація здійснюється як платна послуга.

 

ПАКЕТ №4

пакети послуг для стаціонарної медичної допомоги (пріоритетна послуга)

Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах

 

До пакету входить:

— Діагностика,

— Лікування та рання реабілітація людей з ішемічним і геморагічним мозковими інсультами,

— Проведення системної тромболітичної терапії (при ішемічному інсульті), включаючи забезпечення необхідних лікарських засобів

 

Підстави для надання послуг:

— Самозвернення у невідкладному стані,

— Доставлення бригадою екстренною медичною допомогою,

— Направлення з іншого клінічного підрозділу закладу

 

Існуюче обладнання для надання послуг:

Функціонує інсультний блок на 6 ліжок, повністю оснащений необхідною апаратурою: приліжковими моніторами, електровідсмоктувачами, системою подачи кисню. Здійснюється цілодобовий нагляд спеціалістів. Хворі безкоштовно проходять МРТ-діагностику.

 

 

пакети для виявлення новоутворень в амбулаторних умовах (пріоритетні послуги)

ПАКЕТ №5 Гістероскопія

Існуюче обладнання для надання послуг:

Гнучкий відеогістероскоп з помпою.

 

ПАКЕТ №6 Езофагогастродуоденоскопія

ПАКЕТ №7 Колоноскопія

ПАКЕТ №8 Бронхоскопія

Існуюче обладнання для надання послуг:

Відеоендоскопічна стійка для езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії

бронхоскопії

 

До цих чотирьох пакетів входять:

Послуги, які забезпечують комплексність проведення процедури з ранньої діагностики новоутворення: консультація лікаря перед процедурою з метою виявлення протипоказань, ендоскопічне обстеження з або без ендоскопічної маніпуляції, забезпечення анестезії, гістологічне дослідження та опис результатів ендоскопічного обстеження та лабораторної діагностики.

 

Підстави для надання послуг:

Направлення лікаря-спеціаліста на таку послугу

 

ПАКЕТ №9

Пакети послуг для спеціалізованої медичної допомоги за окремими станами

Психіатрична допомога дорослим та дітям

 

До пакету входить:

— Надання психіатричної допомоги, що включає проведення досліджень, психодіагностичних тестів, застосування фармакотерапії, психотерапії, методів психологічного впливу та реабілітації, а також інші послуги відповідно до специфікацій

— Лікування залежностей

 

 

Підстави для надання послуг:

— Направлення від сімейного лікаря,

— Самозвернення

— Доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги

— Направлення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу в разі перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні

— За рішенням суду, у випадку, якщо пацієнт не дає згоди на госпіталізацію відповідно до закону України «про психіатричну допомогу»

 

 

ПАКЕТ №10

Пакети послуг для спеціалізованої медичної допомоги за окремими станами

Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини

 

До пакету входить:

— Тестування осіб з підозрою на ВІЛ,

— Призначення антиретровірусної терапії (АРТ),

— Профілактика опортуністичних інфекцій,

— Здійснення клінічного моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції та ефективності АРТ,

— Супровід дітей, народжених від ВІЛ позитивних матерів (від народження і до віку 18 місяців),

— Організаційно-методична та консультативна робота з питань ВІЛ-інфекції

 

 

Підстави для надання послуг:

— Направлення від сімейного лікаря,

— Направлення лікуючого лікаря

— Самозвернення

 

ПАКЕТ №11

Пакети послуг для спеціалізованої медичної допомоги за окремими станами

Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії

 

До пакету входить:

— Видача препаратів ЗПТ

— Складання плану спостереження та лікування

— Моніторинг лікування

— Скринінги та консультування пацієнтів

 

 

Підстави для надання послуг:

— Направлення лікуючого лікаря

 

Пакети послуг для реабілітаційної медичної допомоги

ПАКЕТ №12

Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно–рухового апарату

ПАКЕТ №13

Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи

 

До пакету входить:

— Первинний огляд та консультація

— Постановка реабілітаційного діагнозу та визначення прогнозу

— Складання індивідуальної програми реабілітації

— Надання послуг з медичної реабілітації за напрямом опорно-рухової реабілітації або нейрореабілітації

 

Методики лікування:

Кінезотерапія, ерготерапія, фізична терапія, лікувальна терапія.

 

Існуюче обладнання для надання послуг:

Сходи та бруси реабілітаційні, м’ячі фітболи , напівсфери балансувальні на платформі ,  степ-платформи, подушки балансири, поручні реабілітаційні, модулі активної реабілітації , стельові  рейки, шведські стінки, вертікалізатори , велотренажери , доски Ємінова, тренажери Бубновського.

Підстави для надання послуг:

— Направлення сімейного або лікуючого лікаря.

 

Пакети послуг для паліативної медичної допомоги

ПАКЕТ №14

Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям

ПАКЕТ №15

Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям

 

До пакету входить:

— Надання цілодобової паліативної медичної допомоги і лікарського догляду

— Оцінка, запобігання та лікування хронічного больового синдрому (в тому числі надання пацієнту медичних препаратів)

— Надання психологічної допомоги

— Надання нутритивної підтримки (в тому числі, ентеральне та перентеральне харчування)

— Надання респіраторної підтримки

— Забезпечення пацієнтів асистивними технологіями для мобільності (на період перебування в закладі)

 

Підстави для надання послуг:

— Направлення сімейного або лікуючого лікаря.

 

Існуюче обладнання для надання послуг:

Повний склад спеціальної апаратури. Спецавтомобіль з мобільною бригадою з спеціалістів усіх напрямків.

Підстави для надання послуг:

— Направлення сімейного або лікуючого лікаря.

 

Також в системі надання медичних послуг Сумської ЦРКЛ функціонують:

 

Екстренна невідкладна медична допомога забезпечує обслуговування невідкладних викликів та транспортування пацієнтів Сумського району до лікарні. ЕНМД надає допомогу хворим з порушенням мозкового кровообігу, гіпертонічних кризах, травмах, госпіталізації паліативних хворих та хворих, які потребують оперативного лікування та ін. Служба працює в цілодобовому режимі без вихідних. (Тел. для викликів: +38-050-20-20-103)

 

Травматичний пункт. Цілодобовий режим функціонування

 

Відділення променевої діагностики: Два рентгенологічних кабінети, флюорографічний кабінет  та два кабінети ультразвукової діагностики. УЗД-апарат експертного класу, цифровий рентген, пересувний цифровий флюорографічний комплекс, що здійснює виїзди в населенні пункти Сумського р-ну. Цілодобова рентген-служба.

 

Анестезіологічне відділення: на 5 ліжок, повністю укомплектоване необхідною апаратурою, зокрема, має 5 апаратів штучного вентиляції легень, реанімаційні монітори, електровідсмоктувачі, дефібрілятори, кисневі концентратори. Цілодобовий догляд.

 

Клініко-діагностична лабораторія: новітній біологічний аналізатор повного циклу (повний біохімічний аналіз крові), сучасний 2-канальний коагулятор. Цілодобовий режим функціонування.

 

Сумська ЦРКЛ: Завжди на захисті Вашого здоров’я!

 

Новини