ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

ТАРИФИ на платні медичні послуги, які надаються

Комунальним некомерційним підприємством «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» Сумської міської ради від 27.08.2021

№ з/п Найменування послуг Одиниця виміру Тариф без

ПДВ, грн. за одиницю

Обов’язковий попередній та періодичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб

1 Огляд лікарем — дерматовенерологом для жінок огляд 54
2 Огляд лікарем — дерматовенерологом для чоловіків огляд зо
3 Огляд лікарем -терапевтом огляд 40
4 Огляд лікарем — отоларингологом огляд 28
5 Огляд лікарем — стоматологом огляд 32
Дослідження із забором матеріалу:
6 Аналіз калу на яйця гельмінтів дослідження 34
7 Дослідження виділень із сечостатевих органів на присутність гонококів та трихомонад (жінки) дослідження 51
8 Дослідження виділень із сечостатевих органів на присутність гонококів та трихомонад (чоловіки) дослідження 38
9 Аналіз крові на РМП з плазмою крові, якісна методика(з забором матеріалу) дослідження зо
10 Загальний аналіз крові з підрахунком лейкоформули дослідження 57
11 Аналіз сечі клінічний з мікроскопією осаду дослідження 36
12 Флюорографія (з урахуванням вартості плівки) дослідження 41
13 Цитологічні дослідження зішкрібу з шийки матки та цервікального каналу дослідження 64

Попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди, а також для отримання виїзної візи

(крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів)

1 Огляд лікарем-терапевтом огляд 40
2 Огляд лікарем-хірургом огляд зо
3 Огляд лікарем-невропатологом огляд зо
4 Огляд лікарем-дерматовенерологом огляд 24
5 Огляд лікарем-офтальмологом огляд 31
6 Огляд лікарем-отоларингологом огляд 28
7 Огляд лікарем-ендокринологом огляд 17
8 Огляд лікарем-інфекціоністом огляд 25
9 Огляд лікарем-урологом огляд 31
10 Огляд лікарем-акушером-гінекологом огляд 63
11 Огляд лікарем-ортопедом-травматологом огляд 17
12 Огляд лікарем-фтизіатром огляд 19
13 Огляд лікарем-онкологом огляд 23
14 Огляд лікарем-стоматологом огляд 32
15 Огляд лікарем-алергологом огляд 19
16 Психофізіологічна експертиза огляд 183
17 Додатковий вид робіт по психофізіологічній експертизі огляд 16
18 Загальний аналіз крові з підрахунком лейкоформули дослідження 57
19 Загальний аналіз крові без лейкоформули дослідження 36
20 Аналіз крові на визначення глюкози (автоматичний аналізатор) дослідження 28
21 Аналіз крові на визначення загального білірубіну та його фракцій дослідження 53
22 Аналіз крові на АЛТ дослідження 57
23 Аналіз крові на визначення тромбоцитів в крові дослідження 34
24 Аналіз крові на визначення ретикулоцитів дослідження 34
25 Аналіз крові на визначення еритроцитів з базофільною зернистістю дослідження 47
26 Аналіз крові на визначення холестерину дослідження 47
27 Аналіз сечі клінічний з мікроскопією осаду дослідження 36
28 Аналіз калу на яйця гельмінтів дослідження 34
29 Дослідження виділень із сечостатевих органів на присутність гонококів та трихомонад (жінки) дослідження 51
ЗО Цитологічне дослідження зішкрібу з шийки матки та цервікального каналу дослідження 64
31 Функція зовнішнього дихання (спірографія) дослідження 74
32 Електрокардіограма дослідження 68
33 Флюорографія дослідження 41
34 Флюорографія (цифровий друк) дослідження 40
35 Рентгенографія ОГК (аналоговий) дослідження 145
36 Динамометрія дослідження 16
37 Реоенцефалографія (РЕГ) дослідження 138
38 Ультразвукове дослідження сечостатевої системи чоловіків (нирки, надниркові залози) (трансабдомінально) дослідження 105
39 Ультразвукове дослідження щитовидної залози дослідження 131
40 Аудіометрія дослідження 63
41 Аналіз крові на РМП з плазмою, якісна методика( з забором матеріалу) дослідження зо
42 Аналіз крові на АЛТ, білірубін загальний та його фракції дослідження 107
43 Аналіз крові на білірубін загальний та його фракції, АЛТ, АСТ дослідження 159

Консультативні послуги

1 Консультація лікаря-терапевта консультація 72
2 Консультація лікаря-хірурга консультація 78
3 Консультація лікаря-невропатолога консультація 73
4 Консультація лікаря-дерматовенеролога консультація 77
5 Консультація лікаря-офтальмолога консультація 94
6 Вимірювання внутрішньоочного тиску консультація 26
7 Підбір окулярів консультація 53
8 Консультація лікаря-отоларинголога консультація 90
9 Консультація лікаря-ендокринолога консультація 66
10 Консультація л лікаря-інфекціоніста консультація 90
11 Консультація лікаря-уролога консультація 76
12 Консультація лікаря-акушера-гінеколога консультація 84
13 Консультація лікаря-акушера-гінеколога (з урахуванням вартості набору) консультація 109
14 Консультація лікаря-ортопеда-травматолога консультація 76
15 Консультація лікаря-пульмонолога консультація 54
16 Консультація лікаря-кардіолога консультація 44
17 Консультація лікаря-хірурга-проктолога консультація 108
18 Консультація лікаря-гастроентеролога консультація 82
19 Консультація логопеда консультація 104
20 Консультація лікаря-онколога консультація 87
21 Консультація лікаря-хірурга судинного консультація 70
22 Консультація лікаря-нейрохірурга консультація 52
23 Консультація лікаря-ревматолога консультація 70
24 Консультація лікаря-алерголога консультація 71
25 Консультація лікаря-імунолога консультація 71

Лабораторні послуги

Гематологічні дослідження

1 Загальний аналіз крові з підрахунком лейкоформули дослідження 57
2 Загальний аналіз крові без лейкоформули дослідження 36
3 Аналіз крові на визначення тромбоцитів в крові дослідження 34
4 Аналіз крові на визначення ретикулоцитів дослідження 34
5 Аналіз крові на визначення еритроцитів з базофільною зернистістю дослідження 47
6 Забір крові з вени дослідження 9
Біохімічні дослідження
1 Аналіз крові на визначення креатиніну дослідження 57
2 Аналіз крові на визначення сечовини дослідження 51
3 Аналіз крові на визначення холестерину дослідження 47
4 Аналіз крові на визначення тригліцеридів дослідження 54
5 Аналіз крові на А-амілазу дослідження 63
6 Аналіз крові на лактатдегідрогеназу (ЛДГ ) дослідження 42
7 Аналіз крові на ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) дослідження 60
8 Аналіз крові на ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) дослідження 61
9 Аналіз крові на визначення заліза дослідження 58
10 Аналіз крові на визначення магнію дослідження 49
11 Аналіз крові на загальний білок дослідження 53
12 Аналіз крові на сечову кислоту дослідження 55
13 Аналіз крові на Тимолову пробу дослідження 51
14 Аналіз крові на визначення глюкози (автоматичний аналізатор) дослідження 28
15 Аналіз крові на глікозильований гемоглобін дослідження 110
16 Аналіз крові на визначення сіроглікоїдів дослідження 52
17 Аналіз крові на визначення загального білірубіну та його фракцій дослідження 53
18 Аналіз крові на визначення прямого білірубіну дослідження 43
19 Аналіз крові на визначення кальцію дослідження 47
20 Аналіз крові на електроліти (натрій, калій, хлор) дослідження 81
21 Аналіз крові на АЛТ дослідження 57
22 Аналіз крові на АСТ дослідження 57
23 Аналіз крові на ревмофактор (РФ) дослідження 29
24 Аналіз крові на антистрептолізин (АСЛ-«О») дослідження зо
25 Аналіз крові на лужну фосфатазу дослідження 43
26 Аналіз крові на ГГТФ (гама-глутамілтрансферазу) дослідження 58
27 Аналіз крові на С-реактивний білок дослідження зо
28 Аналіз крові на визначення групи крові та резус- належності дослідження 34
29 Аналіз крові на визначення креатинфосфокінази МФ-КФК дослідження 70
ЗО Аналіз на визначення білкових фракцій (фотометричний метод) дослідження 96
31 Аналіз крові на РМП з плазмою, якісна методика (з забором матеріалу) дослідження ЗО
32 Аналіз крові на РМП з інактивованою сироваткою , якісна методика (з забором матеріалу) дослідження 32
33 Аналіз крові на гепатит В (швидкі тести) дослідження 57
34 Аналіз крові на гепатит С (швидкі тести) дослідження 57
35 Аналіз крові на ВІЛ (швидкі тести) дослідження 62
36 Аналіз крові на альбумін дослідження 48
37 Аналіз крові на креатинкіназу (КК) дослідження 64
38 Аналіз крові на фосфор дослідження 43

Коагулограма

1 Аналіз крові на визначення АЧТЧ, Фібріногену, Тромбінового часу, МНО (Коуалограма) дослідження 50
2 Аналіз крові на МНО, Протромбіновий час, Протромбіновий індекс дослідження 32
3 Аналіз крові на визначення тромбінового часу дослідження 32
4 Аналіз крові на визначення фібриногену дослідження 36
5 Аналіз крові на визначення АЧТЧ дослідження зо
Дослідження сечі
1 Аналіз сечі клінічний з мікроскопією осаду дослідження 36
2 Аналіз сечі по Нечипоренко дослідження 26
3 Аналіз сечі на визначення А-амілазу дослідження 75
4 Аналіз сечі на визначення креатиніну дослідження 56
Дослідження калу
1 Аналіз калу на яйця гельмінтів дослідження 34
2 Аналіз калу на найпростіші дослідження 34
Дослідження мокротиння
1 Бактеріоскопічне дослідження мазка мокротиння на КСП дослідження 56
Дослідження виділень сечостатевих органів
1 Дослідження виділень із сечостатевих органів на присутність гонококів та трихомонад (жінки) дослідження 51
2 Дослідження виділень із сечостатевих органів на присутність гонококів та трихомонад (чоловіки) дослідження 38

Цитологічні дослідження

1 Цитологічне дослідження мазків із шийки матки та цервікального каналу дослідження 64

Імунохроматографічні дослідження

1 Виявлення ІцМ антитіл до коронавірусу 8аК8-Соу-2 методом ІФА (імуноферментного аналізу) у сироватці та плазмі крові дослідження 167
2 Виявлення ІцСг антитіл до коронавірусу 8аК8-Соу-2 методом ІФА (імуноферментного аналізу) у сироватці та плазмі крові дослідження 167
3 Виявлення ІцМ антитіл до коронавірусу 8аК8-Соу-2 методом ІФА (імуноферментного аналізе) у сироватці та плазмі крові (без забору крові) дослідження 158
4 Виявлення Іц(3 антитіл до коронавірусу 8аК.8-Соу-2 методом ІФА (імуноферментного аналізе) у сироватці та плазмі крові (без забору крові) дослідження 158

Послуги з ультразвукової діагностики

1 Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини комплексно (печінка,жовчний міхур,жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, судини портальної системи) (трансабдомінально) дослідження 268
2 Ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура, жовчних протоків (трансабдомінально) дослідження 120
3 Ультразвукове дослідження жовчного міхура та жовчних протоків (трансабдомінально) дослідження 90
4 Ультразвукове дослідження підшлункової залози (трансабдомінально) дослідження 119
5 Ультразвукове дослідження селезінки та судин портальної системи (трансабдомінально) дослідження 127
6 Ультразвукове дослідження жовчного міхура (визначення функцій) (трансабдомінально) дослідження 356
7 Ультразвукове дослідження сечостатевої системи чоловіків комплексно (нирки, надниркові залози, сечовий міхур з визначенням залишкової сечі, передміхурова залоза) (трансабдомінально) дослідження 270
8 Ультразвукове дослідження сечостатевої системи чоловіків (нирки, надниркові залози) (трансабдомінально) дослідження 122
9 Ультразвукове дослідження сечостатевої системи чоловіків (сечовий міхур з визначенням залишкової сечі) (трансабдомінально) дослідження 90
10 Ультразвукове дослідження сечостатевої системи чоловіків (передміхурова залоза) (трансабдомінально) дослідження 91
11 Ультразвукове дослідження сечостатевої системи чоловіків (органи калитки) (трансабдомінально) дослідження 189
12 Ультразвукове дослідження сечостатевої системи жінок комплексно (матка, яєчники) (трансабдомінально) дослідження 179
13 І скринінгове ультразвукове дослідження (1 Іт.+Ід. — ІЗт.+бд.) (трансабдомінально) дослідження 125
14 І скринінгове ультразвукове дослідження (1 Іт.+Ід. — ІЗт.+бд.) (інтравагінально) дослідження 125
15 Ультразвукове дослідження передміхурової залози (інтраректально) дослідження 189
16 Ультразвукове дослідження жіночих статевих органів (інтравагінально) дослідження 91
17 Ультразвукове дослідження очних яблук дослідження 220
18 Ультразвукове дослідження щитовидної залози дослідження 149
19 Ультразвукове дослідження молочних залоз (з двох сторін) та регіонарних лімфовузлів дослідження 239
20 Ультразвукове дослідження слинних залоз дослідження 126
21 Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів (1 зона) дослідження 126
22 Ультразвукове дослідження м’яких тканин дослідження 119
23 Ультразвукове дослідження кісток та суглобів (1 зона) дослідження 189
24 Допплерометрія периферічних судин дослідження 284
25 Ультразвукове дослідження головного мозку (нейросонографія) у новонароджених та дітей віком до 1 року дослідження 117
26 Ультразвукове дослідження органів грудної клітини (ехокардіографія з доплерівським аналізом) дослідження 194
Інші послуги
1 Функція зовнішнього дихання (спірографія) дослідження 84
2 Електрокардіограма дослідження 77
3 Ректороманоскопія процедура 176
4 Реовазографія (кабінет ЕКГ) дослідження 162
5 Електроенцефалографія (ЕЕГ) дослідження 241
6 Велоергометрія (ВЕМ) дослідження 316
7 Довготривале ЕКГ-дослідження -Холтерівське моніторування (М-стрічка) обробка матеріалів за добу дослідження 390
8 Реоенцефалографія (РЕГ) дослідження 157
9 Кардіотенс дослідження 156
10 Розшифровка електрокардіограми (ЕКГ) послуга 45
11 Фіброгастроскопія дослідження 350
12 Фібробронхоскопія дослідження 310
13 Відеоколоноскопія дослідження 474

Рентгенологічні послуги

1 Флюорографія (цифровий друк) дослідження 46
2 Флюорографія (аналоговий друк) дослідження 47
3 Рентгенографія ОГК (в 1 -й проекції) (без плівки) дослідження 160
4 Рентгенографія ОГК (в 2-х проекціях) (без плівки) дослідження 202
5 Функціональне дослідження хребта дослідження 243
6 Екскреторна урографія (цифровий) дослідження 629
7 Екскреторна урографія (аналоговий) (із рентгеноплівкою) дослідження 703
8 Іригоскопія дослідження 577
9 Друк знімка на плівку 20*25 (цифровий) дослідження 47
10 Опис рентгенографічних знімків дослідження 62
11 Рентгенографія зубів (аналоговий) дослідження 51
12 Рентгенографія зубів (цифровий) дослідження 68
13 Запис диску дослідження 20
14 Рентгеноскопія шлунку за класичною методикою дослідження 452
15 Рентгенологічні дослідження (в 1-й проекції  30*40) дослідження 164
16 Рентгенологічні дослідження (в 1-й проекції  24*30) дослідження 156
17 Рентгенологічні дослідження (в 1-й проекції  18*24) дослідження 151
18 Рентгенологічні дослідження (в 1-й проекції  13*18) дослідження 148
19 Рентгенологічні дослідження (в 2-х проекціях 30*40) дослідження 239
20 Рентгенологічні дослідження (в 2-х проекціях 24*30) дослідження
21 Рентгенологічні дослідження (в 2-х проекціях 18*24) дослідження 212
22 Рентгенологічні дослідження (в 2-х проекціях 13*18) дослідження 205

Попередні профілактичні медичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди

1 Попередній медичний огляд кандидатів у водії та періодичний і позачерговий медичний огляд водіїв транспортних засобів із визначення групи крові та резус- фактору огляд 408
2 Попередній медичний огляд кандидатів у водії та періодичний і позачерговий медичний огляд водіїв транспортних засобів без визначення групи крові та резус-фактору огляд 373
3 Медична підготовка водіїв транспортних засобів огляд 10
4 Обов’язковий попередній та періодичний психіатричний огляд працівників окремих професій, при прийнятті на роботу, для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозволу на право носіння зброї громадянами, для отримання виїзної візи огляд 55
5 Обов’язковий профілактичний наркологічний огляд з лабораторним обстеженням огляд 96
Медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди;
1 Медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди огляд 330
Терапевтична стоматологічна допомога
1 Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) процедура 38
2 Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного статусу процедура 109
3 Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування) процедура 40
4 Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарату з з усіх зубів процедура 206
5 Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів процедура 266
6 Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів процедура 55
7 Вибіркове пришліфування зубів, усунення травматичної оклюзії процедура 80
8 Проведення професійної гігієни усіх зубів процедура 209
9 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з цементу процедура 31
10 Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери процедура 48
11 Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба процедура 39
12 Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом процедура 215
13 Вилучення стороннього тіла із каналу зуба процедура 292
14 Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях:
14.1 при пульпітах процедура 27
14.2 при періодонтитах процедура 24
15 Видалення постійної пломби процедура 38
16 Діатермокоагуляція ясен процедура 41
17 Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної пов’язки на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування) процедура 41
18 Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов’язки (одне відвідування) процедура 55
19 Шинування 4-х зубів лігатурою, швидкотвердіючою пластмасою або хімічним композитом процедура 136
20 Шинування 4-х зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом процедура 296
21 Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі з накладанням пломби з композитного матеріалу (включає первинний огляд, лікування та накладання пломби) процедура 211
22 Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі з накладанням пломби з світлополімерного матеріалу (включає первинний огляд, лікування та накладання пломби) процедура 236
23 Лікування одного зуба при глибокому карієсі з накладанням пломби з композитного матеріалу (включає первинний огляд, лікування та накладання пломби) процедура 246
24 Лікування одного зуба при глибокому карієсі з накладанням пломби з світлополімерного матеріалу (включає первинний огляд, лікування та накладання пломби) процедура 272
25 Лікування пульпіту , перше відвідування (включає первинний огляд). Невідкладна допомога процедура 202
26 Лікування пульпіту однокореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою, що полімеризується та накладання пломби з світлополімерного матеріалу, друге відвідування (включає повторний огляд) процедура 448
27 Лікування пульпіту однокореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою, що полімеризується та накладання пломби з композитного матеріалу, друге відвідування (включає повторний огляд) процедура 423
28 Лікування пульпіту однокореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою, що полімеризується та накладання пломби з світлотвердіючого цементу (склоімерного цементу), друге відвідування (включає повторний огляд) процедура 360
29 Лікування пульпіту однокореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою, що полімеризується та гутаперчевими штифтами, накладання пломби з світлополімерного матеріалу, друге відвідування (включає повторний огляд) процедура 478
ЗО Лікування пульпіту однокореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою, що полімеризується та гутаперчевими штифтами, накладання пломби з композитного матеріалу, друге відвідування (включає повторний огляд) процедура 453
31 Лікування пульпіту однокореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою, що полімеризується та гутаперчевими штифтами, накладання пломби з світлотвердіючого матеріалу (склоімерного цементу), друге відвідування (включає повторний огляд) процедура 390
32 Лікування пульпіту двокореневого зуба з пломбуванням каналів кореня зуба пастою, що полімеризується з накладанням пломби з світлополімерного матеріалу, друге відвідування ( включає повторний огляд) процедура 583
33 Лікування пульпіту двокореневого зуба з пломбуванням каналів кореня зуба пастою, що полімеризується з накладанням пломби з композитного матеріалу ( включає повторний огляд) процедура 558
34 Лікування пульпіту двокореневого зуба з пломбуванням каналів кореня зуба пастою, що полімеризується з накладанням пломби з світлотвердіючого цементу (склоімерного цементу), друге відвідування ( включає повторний огляд) процедура 495
35 Лікування пульпіту двокореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою, що полімеризується та гутаперчивими штифтами, з накладанням пломби з світлополімерного матеріалу, друге відвідування ( включає повторний огляд) процедура 629
36 Лікування пульпіту двокореневого зуба з пломбуванням каналів кореня зуба пастою, що полімеризується та гутаперчивими штифтами, з накладанням пломби з композитного матеріалу, друге відвідування ( включає повторний огляд) процедура 604
37 Лікування пульпіту двокореневого зуба з пломбуванням каналів кореня зуба пастою, що полімеризується та гутаперчивими штифтами, з накладанням пломби з світлотвердіючого цементу (склоімерного цементу), друге відвідування ( включає повторний огляд) процедура 541
38 Лікування пульпіту трикореневого зуба з пломбуванням каналів кореня зуба пастою, що полімеризується , з накладанням пломби з світлополімерного матеріалу, друге відвідування ( включає повторний огляд) процедура 718
39 Лікування пульпіту трикореневого зуба з пломбуванням каналів кореня зуба пастою, що полімеризується та накладання пломби з композитного матеріалу, друге відвідування ( включає повторний огляд) процедура 693
40 Лікування пульпіту трикореневого зуба з пломбуванням каналів кореня зуба пастою, що полімеризується та накладання пломби з світлотвердіючого цементу (склоімерного цементу), друге відвідування ( включає повторний огляд процедура 630
41 Лікування пульпіту трикореневого зуба з пломбуванням каналів кореня зуба пастою, що полімеризується та гутаперчивими штифтами, з накладанням пломби з світлополімерного матеріалу, друге відвідування ( включає повторний огляд) процедура 780
42 Лікування пульпіту трикореневого зуба з пломбуванням каналів кореня зуба пастою, що полімеризується та гутаперчевими штифтами, з накладанням пломби з композитного матеріалу, друге відвідування ( включає повторний огляд) процедура 693
43 Лікування пульпіту трикореневого зуба з пломбуванням каналів кореня зуба пастою, що полімеризується та гутаперчевими штифтами, з накладанням пломби з світлотвердіючого цементу (склоімерного цементу), друге відвідування ( включає повторний огляд) процедура 630
44 Лікування періодонтиту однокореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою, що полімеризується та накладанням пломби з світлополімерного матеріалу (включає первинний огляд) процедура 417
45 Лікування періодонтиту однокореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою, що полімеризується та накладанням пломби з композитного матеріалу (включає первинний огляд) процедура 392
46 Лікування періодонтиту однокореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою що полімеризується та накладанням пломби з світлотвердіючого цементу (склоімерного цементу) (включає первинний огляд) процедура 329
47 Лікування періодонтиту однокореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою що полімеризується та гутаперчевими штифтами та накладанням пломби з світлополімерного матеріалу (включає первинний огляд) процедура 447
48 Лікування періодонтиту однокореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою що полімеризується та гутаперчевими штифтами та накладанням пломби з композитного матеріалу (включає первинний огляд) процедура 422
49 Лікування періодонтиту однокореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою що полімеризується та гутаперчевими штифтами та накладанням пломби з світлотвердіючого цементу (склоімерного цементу) (включає первинний огляд) процедура 359
50 Лікування періодонтиту двокореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою що полімеризується та накладанням пломби з світлополімерного матеріалу (включає первинний огляд) процедура 507
51 Лікування періодонтиту двокореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою що полімеризується та накладанням пломби з композитного матеріалу (включає первинний огляд) процедура 482
52 Лікування періодонтиту двоокореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою що полімеризується та накладанням пломби з світлотвердіючого цементу (склоімерного цементу) (включає первинний огляд) процедура 419
53 Лікування періодонтиту двокореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою що полімеризується та гутаперчевими штифтами та накладанням пломби з світлополімерного матеріалу (включає первинний огляд) процедура 553
54 Лікування періодонтиту двокореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою що полімеризується та гутаперчевими штифтами та накладанням пломби з композитного матеріалу (включає первинний огляд) процедура 528
55 Лікування періодонтиіу двокореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою що полімеризується та гутаперчевими штифтами та накладанням пломби з світлотвердіючого цементу (склоімерного цементу) (включає первинний огляд) процедура 465
56 Лікування періодонтиту трикореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою що полімеризується та накладанням пломби з світлополімерного матеріалу (включає первинний огляд) процедура 597
57 Лікування періодонтиту трикореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою що полімеризується та накладанням пломби з композитного матеріалу (включає первинний огляд) процедура 572
58 Лікування періодонтиту трикореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою що полімеризується та накладанням пломби з світлотвердіючого цементу (склоімерного цементу) (включає первинний огляд) процедура 509
59 Лікування періодонтиту трикореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою що полімеризується та гутаперчевими штифтами та накладанням пломби з світлополімерного матеріалу (включає первинний огляд) процедура 659
60 Лікування періодонтиту трикореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою що полімеризується та гутаперчевими штифтами та накладанням пломби з композитного матеріалу (включає первинний огляд) процедура 634
61 Лікування періодонтиту трикореневого зуба з пломбуванням каналу кореня зуба пастою що полімеризується та гутаперчивими штифтами та накладанням пломби з світлотвердіючого цементу (склоімерного цементу)(включає первинний огляд) процедура 571
62 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень зі світлополімерного матеріалу (геркулайт) процедура 197
63 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень зі світлополімерного матеріалу (комполюкс) процедура 160
64 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень зі світлополімерного матеріалу (даймондбрайт) процедура 132
65 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень зі світлополімерного матеріалу (уніцем) процедура 107
66 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень зі світлополімерного матеріалу (адгезор оригінал) процедура 108
67 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень зі світлополімерного матеріалу (кетак-цем) процедура 125
68 Введення парапульпарних штифтів для покращення фіксації композитної пломби процедура 112
69 Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням композитним матеріалом процедура 288
70 Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або композитного матеріалу процедура 381
71 Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу процедура 521
72 Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу процедура 415
73 Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси, світлополімерного матеріалу процедура 546
Хірургічна стоматологічна допомога
1 Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) процедура 40
2 Знеболювання інфільтраційне процедура 41
3 Знеболювання провідникове процедура 57
4 Видалення зуба просте (включає первинний огляд та знеболення) процедура 88
5 Видалення зуба за ортодонтичними показаннями процедура 88
6 Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на первинний огляд, заповнення документації, знеболювання, накладання швів на лунку, припинення кровотечі) процедура 333
7 Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального клаптя, випилюванням фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка (включаючи витрати часу на первинний огляд, заповнення документації, знеболювання, накладання швів на лунку, припинення кровотечі) процедура 315
8 Розкриття абсцесу, дренування процедура 85
9 Розтин капюшона процедура 54
10 Промивання капюшона процедура 42
11 Резекція капюшона процедура 72
12 Первинна хірургічна обробка рани процедура 155
13 Зняття швів процедура 22
14 Іммобілізація за допомогою пов’язки процедура 75
Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення
1 Електростимуляція ’ процедура 15
2 Магнітотерапія процедура 13
3 Електрофорез процедура 21
4 Ультразвукова терапія на ділянку плечового суглобу процедура 47
5 Ультразвукова терапія на ділянку ліктьового суглобу процедура 43
6 Ультразвукова терапія на ділянку шийного суглобу процедура 52
7 Ультразвукова терапія на ділянку грудино-поперекового відділу хребта процедура 52
8 Ультразвукова терапія на ділянку поперекового- крижового відділу хребта процедура 52
9 Ультразвукова терапія по ходу сідничного нерву процедура 62
10 Ультразвукова терапія на ділянку колінного суглобу процедура 53
11 Ультразвукова терапія на ділянку гомілковостопного суглобу процедура 53
12 Ультразвукова терапія на ділянку дрібних суглобів кисті процедура 43
13 Ультразвукова терапія на ділянку яєчників процедура 43
14 Ультразвукова терапія на ділянку обличчя (трійчастий нерв) процедура
15 Ультразвукова терапія на ділянку кульшового суглобу процедура 53
16 Ультразвукова терапія на ділянку п’ятки процедура 31
17 Ультразвукова терапія на ділянку молочної залози процедура 35
18 Ультразвукова терапія на ділянку пазух носа процедура 38
19 Ультразвукова терапія на ділянку промежини процедура 43
20 Ультразвукова терапія на ділянку мигдалини процедура 33
21 Дарсонвалізація процедура 41
22 УВЧ-терапія процедура 13
23 Парафіно-озокеритолікування процедура 45
24 Масаж обличчя процедура 49
25 Масаж комірцевої ділянки процедура 49
26 Масаж верхньої кінцівки процедура 63
27 Масаж нижньої кінцівки процедура 63
28 Масаж поперекового відділу хребта процедура 35
29 Масаж всього хребта процедура 83
ЗО Лікувальна фізкультура для ортопедо-травмологічних хворих процедура 65
31 Лікувальна фізкультура для неврологічних хворих процедура 113
32 Лазерна терапія при остеохондрозі шийного відділу хребта процедура 33
33 Лазерна терапія при остеохондрозі грудного відділу хребта процедура 38
34 Лазерна терапія при остеохондрозі попереково-крижового відділу хребта процедура 52
35 Лазерна терапія при ЛОР-патології процедура ЗО
36 Лазерна терапія при п’ятковій шпорі процедура 38
37 Лазерна терапія при артритах плечового суглобу процедура 33
38 Лазерна терапія на колінний суглоб процедура 38
39 Лазерна терапія на дрібний суглоб стопи (кистей) процедура 38
40 Лазерна терапія при невриті лицьового нерву процедура 44
41 Лазерна терапія на ліктьовий суглоб процедура 25
42 Лазерна терапія при захворюваннях органів дихання процедура 38
43 Лазерна терапія при шлунково-кишкових захворюваннях процедура 38
44 Лазерна терапія при захворюваннях шкіри (лишаї, псоріаз) процедура 38
45 Лазерна терапія при кокс артрозі кульшового суглобу процедура 38
46 Аромотерапія процедура 22
47 Галотерапія процедура 13
48 Теплолікування (грязьові аплікації на кисті рук) процедура 88
49 Теплолікування (грязьові аплікації на стопи) процедура 120
50 Теплолікування (грязьові аплікації на руку (висока рукавичка)) процедура 120
51 Теплолікування (грязьові аплікації на ногу (панчоха)) процедура 178
52 Теплолікування (грязьові аплікації на попереково-крижовий відділ хребта) процедура 130
53 Теплолікування (грязьові аплікації на плечовий суглоб) процедура 125
54 Теплолікування  (грязьові аплікаті на ліктьовий суглоб) процедура 98
55 Теплолікування (грязьові аплікації на кульшовий суглоб) процедура 125
56 Теплолікування (грязьові аплікації на колінний суглоб) процедура 125
57 Теплолікування (грязьові аплікації на грудний відділ хребта) процедура 125
58 Теплолікування (грязьові аплікації накомірцеву зону) процедура 77
59 Гірудотерапія процедура 158
60 Гальванізація процедура 15
61 Терапія сінусоідальними модульованими струмами процедура 15
62 Інгаляції процедура 16
Стажування лікарів (провізорів)- інтернів
1 Стажування лікарів — інтернів (за місяць) послуга 1058

Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби

1 Копія медичної довідки копія 21
2 Копія витягу з історії хвороби копія 21

Інші послуги

1 Вартість 1 км пробігу пересувного флюорографа послуга 21
2 Вартість 1 км пробігу автомобіля Газель послуга 6

Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням

1 Перебування громадян в палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням протягом однієї доби послуга 138
Комп’ютерна томографія без внутрішньовенного контрастування
1 Комп’ютерна томографія головного мозку (без внутрішньовенного контрастування) дослідження 576
2 Комп’ютерна томографія параназальних синусів та носоглотки ( без внутрішньовенного контрастування) дослідження 525
3 Комп’ютерна томографія пірамід скроневих кісток ( середнє, внутрішнє вухо, соскоподібний відросток (без внутрішньовенного контрастування) дослідження 525
4 Комп’ютерна томографія головного мозку, параназальних синусів (без внутрішньовенного контрастування) дослідження 610
5 Комп’ютерна томографія параназальних синусів, пірамід скроневих кісток (середнє, внутрішнє вухо соскоподібний відросток) (без внутрішньовенного контрастування) дослідження 630
6 Комп’ютерна томографія щелепно-лицьової ділянки (без внутрішньовенного контрастування) дослідження 560
7 Комп’ютерна томографія шиї, гортані (без внутрішньовенного контрастування) дослідження 544
8 Комп’ютерна томографія органів грудної порожнини (без внутрішньовенного контрастування) дослідження 600
9 Комп’ютерна томографія органів черевної порожнини (верхній і середній поверх, без тазу) ( без внутрішньовенного контрастування) дослідження 598
10 Комп’ютерна томографія органів малого тазу (сечовий міхур, матка, яєчники, простата) ( без внутрішньовенного контрастування) дослідження 598
11 Комп’ютерна томографія заочеревинного простору (без внутрішньовенного контрастування) дослідження 598
12 Комп’ютерна томографія одного відділу хребта (шийний відділ, грудний відділ, поперековий відділ) ( без внутрішньовенного контрастування) дослідження 576
13 Комп’ютерна томографія поперекового відділу хребта + крижі ( без внутрішньовенного контрастування) дослідження 630
14 Комп’ютерна томографія одного з суглобів: плечовий, ліктьовий, колінний, гомілковий, ступневий (без внутрішньовенного контрастування) дослідження 576
15 Комп’ютерна томографія кульшових суглобів (без внутрішньовенного контрастування) дослідження 576
16 Комп’ютерна томографія кульшових суглобів + кістки тазу (без внутрішньовенного контрастування) дослідження 630
17 Комп’ютерна томографія одного з сегментів кінцівок (плече, передпліччя, стегно, гомілка) (без внутрішньовенного контрастування) дослідження 576

9

Комп’ютерна томографія з внутрішньовенним контрастуванням
1 Комп’ютерна томографія головного мозку (з внутрішньовенним контрастуванням) дослідження 1885
2 Комп’ютерна томографія шиї, гортані (з внутрішньовенним контрастуванням) дослідження 1885
3 Комп’ютерна томографія органів грудної порожнини (з внутрішньовенним контрастуванням) дослідження 1885
4 Комп’ютерна томографія органів черевної порожнини (верхній та середній поверх, без тазу) (з внутрішньовенним контрастуванням) дослідження 1705
5 Комп’ютерна томографія органів малого тазу (сечовий міхур, матка, яєчники, простата) (з внутрішньовенним контрастуванням) дослідження 1885
6 Комп’ютерна томографія заочеревинного простору (з внутрішньовенним контрастуванням) дослідження 1885
7 Комп’ютерна томографія-ангіографія судин однієї області головного мозку, шиї, грудної аорти, легеневих судин, черевної аорти, судин нирок, мезентеріальних судин, судин печінки (з внутрішньовенним контрастуванням) дослідження 1830
8 Комп’ютерна томографія-ангіографія всієї аорти (з внутрішньовенним контрастуванням) дослідження 1920
Додаткові послуги комп’ютерної томографії
1 Консультації лікаря-рентгенолога (розшифровка знімка) дослідження 76
2 Опис дослідження (без контрастування) з диска пацієнта дослідження 172
3 Опис дослідження (з контрастуванням) з диска пацієнта дослідження 229
4 Додатковий запис дослідження на диск дослідження 47
5 Додаткова роздруківка на плівку дослідження 105
6 Додаткове в/в контрастування (50мл) дослідження 493

Новини