Ласкаво просимо

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА Сумської міської ради (Saint Panteleimon Clinical Hospital)  – це лікувально-профілактичний заклад другого рівня, який надає спеціалізовану медичну допомогу населенню м. Суми та Сумського району. З 1963 р. по травень 2021 р. лікарня мала назву Сумська центральна районна клінічна лікарня.

Керівником Клінічної лікарні св.Пантелеймона з 2003 року є кандидат медичних наук, спеціаліст з організації і управління охорони здоров’я вищої категорії Володимир Іванович Поцелуєв (фото).

НАУКОВА БАЗА

З 2011 року лікувально-профілактичний заклад отримав статус клінічного згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16.06.2011 року № 355, рішення тринадцятої сесії Сумської районної ради шостого скликання від 02.03.2012 року. На базі Клінічної лікарні св.Пантелеймона навчаються студенти медичного інституту Сумського державного університету за наступними напрямками: хірургія, променева діагностика, загальна практика-сімейна медицина, внутрішні хвороби, анестезіологія.

СТРУКТУРА

В структурі закладу функціонує консультативна поліклініка в складі
якої відділення первинної медичної допомоги та стаціонарні відділення на
200 ліжок:

 • інфекційне відділення на 53 ліжок;
 • загальнотерапевтичне відділення на 20 ліжок: терапевтичні ліжка —
  4; гастроентерологічні — 4, пульмонологічні — 6; ендокринологічні — 2; паліативні — 4;
 • неврологічне відділення з інсультним блоком на 40 ліжок: неврологічні – 34; психіатричні – 2; паліативні — 4;
 • кардіологічне відділення на 20 ліжок;
 • загальнохірургічне відділення на 47 ліжок: хірургічні (проктологічні, урологічні, судинної хірургії) — 10, нейрохірургічні — 10, ортопедо-травматологічні — 15; гінекологічні — 7; офтальмологічні — 2; отоларингологічні — 3;
 • відділення фізичної та реабілітаційної медицини — 20 ліжок;
 • відділення анестезіології з 5 ліжками інтенсивної терапії (позакошторисних).

 

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Кадри. Медичну допомогу пацієнтам надають 102 лікарів та 176 середніх медичних працівників.
У зв’язку зі збільшенням кількості обслуговуючого населення, додатково медичну допомогу населенню стали надавати 8 лікарів-невропатологів, лікар-нейрохірург, 4 лікаря акушера-гінеколога, лікар-уролог, лікар-проктолог. Підготовлені лікарі за спеціальністю: судинна хірургія, рефлексотерапія, фізична та реабілітаційна медицина, фізична терапія, ерготерапія, психофізіологія.

Вирішено питання надання медичної допомоги дитячому населенню вузькими спеціалістами педіатричного профілю. В лікарню прийняті дитячий невролог, дитячий дерматовенеролог, дитячий отоларинголог, гінеколог дитячого та підліткового віку, дитячий гастроентеролог, кардіоревматолог.

СТАЦІОНАР

У 2016 році проліковано 8055 хворих

У 2016 році  у  стаціонарі проведено 1418 операцій, із них 222 операції на органах зору, 217 – на ЛОР-органах, 496 гінекологічних і акушерських операцій, 168 операцій на органах травлення і черевної порожнини, 158 операцій на шкірі та підшкірній клітковині, 23 операції на кістково-м’язевій системі.

ПОЛІКЛІНІКА

В поліклініці прийом ведуть лікарі 32 спеціальностей, які протягом 2016 року забезпечили прийом 208596 відвідувань.

ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ

Завдяки досвіду і кваліфікації лікарів діагностичного відділення лікарні забезпечується точна і сучасна діагностика. Заклад оснащений наступними рентгндіагностичними апаратами: 2 флюорографами, 1 із яких пересувний з цифровою обробкою знімків, 3 рентгендіагностичними апаратами, 1 із яких  — пересувний палатний, 1 дентальний рентгенапарат. Для забезпечення ультразвукової діагностики є 3 апарати, із яких 2 — з допплерівською приставкою. Працює  фіброгастродуоденоскоп, ректоскоп.

         За допомогою яких забезпечуються наступні обстеження:

 • електрокардіографія,
 • добове моніторування ЕКГ і АТ,
 • реовазографія, реографія
 • електроенцефалографія;
 • пневмотахометрія, спірографія, спірометрія, велоергометрія;
 • ехо-кардіоскопія;
 • ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, щитоподібної залози, молочної залози, органів малого тазу, судин шиї, голови, кінцівок, нейросонографія;
 • езофагогастродуоденоскопія, ректороманоскопія;
 • флюорографія, рентгенографія органів грудної клітки, рентгеноскопія і рентгенографія органів черевної порожнини, кісткової системи, проводяться рентгенологічні дослідження з контрастним підсиленням.

Протягом 2016 року проведено 20963 функціональних досліджень, із них 11953 ЕКГ-досліджень; 21018 ультразвукових, 8598 рентгенологічних, 1897 ендоскопічних досліджень, 33134 флюорографічних обстежень органів грудної клітки.

Діагностичні можливості клініко-діагностичної лабораторії Сумської центральної районної клінічної лікарні:

 • аналіз крові та сечі клінічний;
 • аналіз крові та сечі на цукор;
 • біохімічні методи обстеження (протеїнограма, С-реактивний білок, АСТ, АЛТ, білірубін, тимолова проба, сечова кислота, залишковий азот, сечовина, креатинін, холестерин, b-ліпопротеїди, антистрептолізін, гамаглутамінтрансфераза, визначення заліза та залізозв’язуючої здібності в сироватці крові);
 • коагулограма;
 • визначення групи крові та резус-фактору;
 • РМП, РВ;
 • аналіз сечі за Нечипоренком, аналіз сечі за Зимницьким, аналіз сечі за Аддіс-Каковським, аналіз сечі на добову втрату білка, аналіз сечі на жовчні пігменти;
 • аналіз сечі та крові на діастазу;
 • аналіз калу на яйця глистів, опісторхоз, стронгілоїдоз, аналіз калу на приховану кров;
 • копрограма,
 • виявлення патологічних грибів у матеріалі.

Протягом 2016 року спеціалістами клініко-діагностичної лабораторії проведено 466500 досліджень.

ЛІКУВАЛЬНО-ДОПОМІЖНІ ВІДДІЛЕННЯ

Клінічна лікарня св.Пантелеймона має фізіотерапевтичне відділення, кабінет лікувальної фізкультури. У 2016 році 5042 особи отримали 76020 фізіотерапевтичних процедур.

З 01.03.2016 року працює кабінет лікувальної фізкультури, де протягом 2016 року пролікувався 681 хворий.

ВИЇЗДНА РОБОТА

З метою наближення медичної допомоги до населення району та надання організаційно-методичної допомоги у 2016 році спеціалістами Клінічної лікарні св.Пантелеймона здійснено 422 виїзди до лікувально-профілактичних закладів району. Під час виїздів проконсультовано 10880 амбулаторних хворих.

АМБУЛАТОРІЯ  ЗАГАЛЬНОЇ  ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

Клінічна лікарня св.Пантелеймона також має у своєму складі Амбулаторію  загальної  практики сімейної медицини в районі Басів. Прийом веде сімейний лікар.

 

Новини